Zjef Vanuytsel

Het succes van 'De zotte morgen'

Het album "De Zotte Morgen" gaat meer dan honderdduizend keer over de toonbank, goed voor platina dus. Een carrière als architect bergt Zjef op voor later. Zijn ouders fronsen hun wenkbrauwen, maar het overweldigende succes van hun zoon compenseert hun ontgoocheling meteen. Hij profiteert van het feit dat aan het begin van de jaren zeventig de jeugdclubs en de culturele centra als paddenstoelen uit de grond schieten. Hij palmt zijn publiek in met zijn wat hese stem en zijn bijna in parlandovorm gebrachte melodieën. Wel merkt hij in het begin dat hij wat moet uitkijken met zijn teksten in een nog relatief conservatief Vlaanderen. De chansongeneratie was jong en rebels en de brave dorpspastoor of onderwijzer had het daar niet altijd even makkelijk mee.