Willem Vermandere

Café Vlaanderenland

Reportage in het programma Schermen over het stamcafé van Willem Vermandere Vlaanderenland.