Willem Vermandere

Willem Vermandere

Eénmalig programma. Willem zingt Piere de beeste, Moar ik kenne wel mijn streke, Mijnen boom, Westhoek, 'k Zie mijn lief zo geren en Blanche en zijn peird.