Willem Vermandere

Blanche en zijn peird

Uit Mary's Magazine