1939

Delen S

Universiteit van Brussel

Na zijn middelbare studies trekt hij naar de "Université Libre de Bruxelles" om daar wiskunde te studeren. Tussen al dat musiceren door heeft Jean nog de tijd om naar school te gaan. Na zijn middelbare studies trekt hij naar de "Université Libre de Bruxelles" om daar wiskunde te studeren. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog gaat de universiteit dicht. Hij zal die studie niet voltooien, maar krijgt jaren later, in december 2001, van deze universiteit vanwege zijn wereldwijde verdienste de eretitel "doctor honoris causa".

Jimmy Frey wordt geboren

Jimmy mag dan de achtentwintigste april 1939 als Ivan Moerman in Brugge geboren zijn, een tijdje later verhuizen zijn ouders naar Heist-aan-Zee waar mama een kapperszaak begint. Een fijne jeugd heeft Jimmy niet gehad, want zijn ouders pasten niet echt bij elkaar. Papa was een rokkenjager en toen Jimmy elf was, werd zijn vader door de rechter verplicht het huis te verlaten. Pas jaren later zal Jimmy daarover in Dag Allemaal van de vierde augustus 2015 het volgende zeggen: " Er werd veel geruzied in huis. Mijn vader had veel succes bij de vrouwtjes en kwam geregeld dronken thuis. Hij kon erg gewelddadig zijn. Zo schold hj mijn moeder uit voor al wat lelijk is. Als hij had gedronken, durfde hij ook te slaan. Op een keer had hij mama zelfs zo toegetakeld dat haar neus gebroken was en haar oog uit haar oogkas hing. Ik hoorde telkens de schreeuwen en de klappen." Thuis was er, ondanks die strubbelingen, vaak muziek en Jimmy zong graag mee met de platen van Luis Mariano, het idool van zijn moeder. Het was zijn toenmalige muziekleraar die aan Jimmy’s moeder vertelde dat haar zoon in de klas geen hoogvlieger was, maar wel kon zingen als de beste en dat ze hem daarin moest stimuleren.

De geboorte van Ferre

Fernand Karel Louisa Grignard werd op vrijdag 13 maart 1939 in het Moederhuis aan de Vinkenstraat in Antwerpen geboren! Zijn vader was Fernand Ghislain Joseph Grignard, gehuwd met Maria Helena Joanna Jansen. Na de Tweede Wereldoorlog bouwden zijn ouders een huis in de Letterkundestraat te Wilrijk. Hier zal Ferre het grootste gedeelte van zijn jeugdjaren slijten. Ferre had een broer Roger, die de eenentwintigste augustus 1931 was geboren, acht jaar ouder dus.