The Radios

She goes nana: ook succes in Azië

En gelijk krijgen ze, want de vijfentwintigste januari 1992 wordt She goes nana in de markt gezet, klimt gestaag in de Top 50, en de zevende maart van dat jaar prijken The Radios voor de allereerste keer met een single op één. She goes nana, we zijn het niet precies gaan natellen, wordt in ongeveer zeventien landen een succes. Dat verliep op een niet-alledaagse manier, weet Bart nog. "Als je op één staat in Nederland, sta je haast automatisch op één in Jakarta, Indonesië, Curaçao en andere buurlanden. We kregen op de meest onmogelijke momenten van de dag en de nacht telefoon van een of ander radiostation uit die regio's. Ze keken verbaasd op dat ze ons meteen aan de lijn kregen en niet een of andere tussenpersoon. Dus geloofden ze ons niet meteen en kregen we iets nadien opnieuw telefoon. We veranderden dan opzettelijk onze stemmen en deden net alsof we hen doorverbonden. Robert is nadien nog naar Indonesië afgereisd. Die bracht cassettes mee van al onze platen met daarop in kleine letters gedrukt "Indonesian copy". Regelrecht dus van de zwarte markt. Qua auteursrechten heeft ons dat avontuur dus niets opgeleverd."