The Radios

De groepsnaam "De Radio's"

Het was Bart die de naam De Radio's verzon. "We hadden aanvankelijk een rist nietszeggende namen. Omdat ik in die tijd voortdurend met televisie bezig was, wilde ik me met onze groep op het medium radio richten. Lekker in het gehoor liggende liedjes maken. Voordien had ik zelfs in punkgroepen meegespeeld en die geluiden klonken op de radio onaangenaam. Dus als een soort reactie daarop wilde ik eens muziek maken die op de radio aangenaam in de oren klonk. Vandaar De Radio's."