The Pebbles

The Pebbles

Met Norman Petty nemen The Fredstones onder meer Love me again op, geschreven door Benny Welton, nom de plume van Jean Vanhoren, en Serge Van Oppens. In Amerika verschijnt Love me again in 1965 op het Dot-label, met als B-kant It's allright with me now. Bob Baelemans weet nog in verband daarmee: "Op zeker moment stelt Norman Petty, die grote muzikale god, ons voor om de groep voortaan The Pebbles te noemen. Niet dat we toen al de relatie legden tussen The Flintstones en Freds dochtertje Pebbles, want die reeks liep hier nog niet op televisie. Maar Petty kon die link natuurlijk wél snel leggen, want die reeks was in Amerika een echte klepper."