Technotronic

Jo Bogaert

Zullen we de man dan maar beleefdheidshalve eerst introduceren. Jo werd in 1956 in Aalst in de Bert Van Hoorickstraat geboren. Voor zijn middelbare studies trok hij eerst naar het college en vervolgens naar het lyceum in Aalst. "Met veel ambitie begon ik aan het college te Aalst aan de wetenschappelijke richting, maar mijn puberteit kreeg almaar meer de bovenhand. Mijn hoofd stond er niet naar. Ik besloot dan maar over te stappen naar de richting menswetenschappen aan het lyceum in Aalst. Daar kreeg ik de smaak te pakken voor mijn latere filosofie studies, dankzij Willem Elias, die er toen nog leraar zedenleer was (en later prof aan de VUB). Door hem leerde ik het werk kennen van de Vlaamse filosoof Leopold Flam. Ik was meteen verkocht. Dit was waar ik mijn hele leven al naar op zoek was geweest. Ik zou koste wat het kost filosofie studeren. Ik trok dus naar de VUB waar Prof. Flam les gaf ”, aldus Bogaert.