Technotronic

Sound of Frankfurt

Jo liet zich bij die nieuwe stijl graag inspireren door wat ze toen in het muziekmilieu de Sound of Frankfurt noemden. Elektronische dansmuziek die je in die tijd in de ruime buurt rond Frankfurt am Main kon oppikken.