Sergio

Ereburger Lubbeek

In 2002 wordt Sergio door burgemeester Vranckx van Lubbeek vereerd met de titel ereburger van zijn gemeente.