Sergio

Brazil

Omdat Sergio niet echt van hout pijlen weet te maken, gaat hij na zijn legerdienst met de financiële steun van pa een taverne uitbaten in Linden. "Ik had niks. Ik heb tot mijn eenentwintigste moeten wachten vooraleer ik een eigen zaak kon opstarten, eerder mocht in die tijd niet. Ik had tijdens mijn jeugdjaren ook wat uitgespookt hier en daar, dus een blanco strafregister had ik niet. Ik ben een paar keer veroordeeld voor uit de hand gelopen vechtpartijen. Mijn vader had in die tijd al een eigen fabriek uit de grond gestampt en hij stelde me voor de keuze: ofwel bij hem komen werken ofwel samen een respectabel horecabedrijf opstarten. Ik koos dus voor dat laatste met de centen van pa. De dertiende augustus 1987 opende ik in Linden taverne "Brazil"." Die "Brazil" was aanvankelijk een rustige zaak, een café-taverne, voor al even rustige mensen, zoals zijn vader dat ook wou, maar Sergio zint dat niet lang. "Die zaak draaide heel goed. De mensen konden daar bijvoorbeeld een steak eten met friet. Ik draaide dan ook muziek. In het begin, zoals het hoorde, rustige muziek. Maar ik voelde me daar als jonge snaak niet zo goed bij. Ik begon die zaak almaar meer naar mijn hand te zetten en stilaan werd het eerder een discotheek dan een taverne."