Rita Deneve

Rita is niet meer

Rita overlijdt na een kortstondige ziekte de eenendertigste januari 2018 op 73-jarige leeftijd bij haar thuis in Rijmenam, omringd door haar dochter en zoon. Ze had de voorbije zes maanden haast tegen niemand iets over haar ziekte verteld. Zij droeg dat leed in stilte, dat was volgens intimi ook haar grootste kracht. Rita woonde trouwens een groot deel van haar leven in Rijmenam, een deelgemeente van Bonheiden. Het gemeentebestuur van haar geboortedorp Liedekerke noemt haar een ambassadrice van het Vlaamse lied van wie de onvergetelijke hit De allereerste keer iedereen in Liedekerke en allen ver daarbuiten voor altijd zal bijblijven.