Rita Deneve

Carrièreprijs

De dertiende mei 2015 ontvangt Rita tijdens de uitreiking van de "Golden Lifetime Awards" in het CC van Aarschot de carrièreprijs die dat jaar voor de eerste maal wordt uitgereikt. Onder het motto "Uit het oog, niet uit het hart" starten de organisatoren dat jaar met de uitreiking van een carrièreprijs, bedoeld voor artiesten die om welke reden dan ook vroegtijdig hun zangcarrière hebben moeten stopzetten, maar door de jaren heen een blijvende stempel hebben gedrukt op het Nederlandstalige lied.