Rita Deneve

Stemcoach

Op vraag van Anton Peters en de directie van het Hoger Instituut voor Dramatische Kunst te Antwerpen gaat Rita daar lesgeven en de studenten begeleiden als stemcoach, hun aanleren hoe zij op een juiste manier hun stem optimaal kunnen gebruiken. "Opvallend hé, maar Anton loopt als een soort rode draad door mijn carrière heen. Mijn eerste reactie op zijn vraag was er een van ongeloof, ik zag niet meteen welk steentje ik kon bijdragen. Er werd van mij verwacht dat ik al die ervaringen die ik in mijn carrière had opgedaan met de studenten deelde, meer niet. De directie stelde het ook op prijs dat ik een beetje als stemcoach optrad, dat ik probeerde de stemmen van die mensen die daar les volgden natuurlijker te laten klinken. Je hoorde dat als die studenten solo moesten zingen, ze dat op een onnatuurlijke, geforceerde manier deden. Het spontane was eruit." Rita zal die job zo'n veertien jaar blijven uitoefenen.