Philippe Robrecht

Ierland

Midden 2017 verrast Philippe Robrecht zijn fans en zelfs zijn naaste omgeving door zich voortaan in Ierland te gaan vestigen. Zijn verhaal in Vlaanderen lijkt daarmee uitverteld, of toch voor een tijdje. Op onze vraag of hijzelf nog iets daaraan wil toevoegen, mailde hij ons het volgende: "Vrienden van de muziek, vrienden van het Nederlandstalige lied. 'Wat heb ik een tijd gehad', zing ik in Grafschrift, uit mijn meest recente album 'Eiland', opgenomen in Ierland. En dat is volmondig hoe ik terugkijk op alles wat ik heb mogen doen, namelijk muziek maken in de meest ruime betekenis, hongerig aftastend wat allemaal kan, geen uitdaging te veel. Ik heb me bijzonder vrij gevoeld en gedragen binnen het speelveld. Ik vond niet dat bepaalde dingen 'moesten', ik vond vooral dat alles kon en dat mijn 'drive & goesting' de richting moesten bepalen. Voor sommigen paste ik niet in het plaatje dat zij in hun hoofd hadden... Dat leek me eerder hun probleem. Dat er andere manieren zijn om via muziek, zeker met mijn start, populariteit en omzet te genereren, hoef je me niet vertellen, dat is vanzelfsprekend. Even vanzelfsprekend was het voor mij om geen rol te spelen die vreemd aan me was. Ik was 'te nemen of te laten'. Authenticiteit was en blijft heilig voor me, tegenover de muziek, jezelf, muzikanten, technici, de media en andere betrokkenen. Neen, dit is geen afscheid, wel een bladzijde om in zekere zin... Wij zetten de stap naar Ierland omdat ik mijn hoofd wil vrijmaken voor meer muziek, alweer in de breedste zin van het woord: schrijven, opnemen, optreden. Ik zie wel wat er op mijn pad komt. Ik heb er vooral veel goesting in, zeker in een omgeving die meer dan inspireert. Spreek me gerust aan wanneer iemand originele muziek of liedjes zoekt. Spreek me gerust aan wanneer iemand zijn liedjes wil opnemen op het schoonste eiland van de Ierse westkust, Inishbofin. Mijn R & C STUDIO (Relax & Create) is er, met een compleet nieuwe opname-set-up, helemaal klaar voor."