Philippe Robrecht

Philippe wordt geboren

Philippe werd op 2 januari 1966 als Philippe Robberecht in Zele geboren als jongste kind in een gezin van drie. Hij heeft nog twee oudere zussen. Philippe komt niet uit een muzikaal gezin. Vader, gediplomeerd ingenieur, had het druk met zijn beroep als verzekeringsmakelaar. "Ik kom niet, zoals sommigen, uit een muzikaal nest. Pa speelde tijdens zijn jeugdjaren in de plaatselijke harmonie, maar had verder geen muzikale ambities. Thuis werd er ook niet over muziek of zo gepraat. De radio stond wel aan en af en toe werd er al eens een plaat gekocht. Maar ik had geen fanatieke oudere zussen die me hun idolen of zo hebben leren kennen of hun favoriete liedjes. Ik hoor vaak van mijn collega's dat ze van thuis uit via een oudere broer of zus veel over muziek hebben opgestoken. Maar in mijn geval was dat niet zo. Ik herinner me wel dat ik thuis regelmatig op de pick-up het nummer In the Summertime van Mungo Jerry hoorde. Mijn moeder had dat op een zondag ergens gekocht. Maar als ik er nu op terugkijk, was de aankoop van vinyl beperkt tot mondjesmaat", aldus Philippe Robrecht.