Petra

Op de schoolbanken

Haar kleuteropleiding en haar lagere school volgt Petra in Ursel om voor haar middelbare studies naar Aalter te verhuizen. Zij begint in de afdeling Latijn-Wiskunde, maar laat snel het rekenwerk vallen ten voordele van de combinatie Latijn met moderne talen. Op haar achttiende studeert zij af aan de humaniora.