Nicole & Hugo

Tegenslag

Voor de zomer aanbreekt, verneemt Nicole na een borstonderzoek dat zij een tumor heeft, maar in een vroeg stadium ontdekt. Amputatie blijkt echter de enige zekere oplossing. De tiende juni wordt Nicole geopereerd. Na een week mag zij het ziekenhuis verlaten. Drie dagen later beginnen Nicole en Hugo vol goede moed te oefenen aan de show die zij aan de kust zullen brengen. Eenenveertig shows worden opgevoerd van elke drie en een half uur. Achtentwintigduizend mensen passeren de revue. Voor Nicole de beste therapie om haar operatie te verwerken.