Mieke

Zaterdagavond

Mieke krijgt in 2009 opnieuw voeling met de hitlijsten wanneer zij verneemt dat het kwartet Zaterdagavond, dat zij voor de gelegenheid samen met Christoff, Lindsay en Dennie Christian vormt, vooral in Nederland op veel respons kan rekenen. De single wordt de achttiende september in de markt gezet en de derde oktober staat de single bij ons in de Vlaamse Top Tien op de derde plaats. "Wat mij zo raakt", zegt Mieke enigszins getoucheerd, "is dat Christoff en Lindsay zo vaak tegen me zeggen dat ik hun tot voorbeeld ben geweest. Het was onder hun impuls dat we onze krachten hebben verenigd en onze vocale schouders onder het nummer hebben gezet. Jammer genoeg zijn we met dat nummer in Nederland weinig op tv verschenen, want Christoffs agenda liet dat niet toe."