Margriet Hermans

Margriet Hermans wordt geboren

Margriet Hermans werd de zeventiende maart 1954 in een kroostrijk gezin geboren: papa Jan Hermans, mama Paula Vaerten, Jan, Jef, Marie, Margriet, Rik en Bert. Jan en Paula huwden in 1945, vlak na de Tweede Wereldoorlog. Papa kwam aan de kost als bakker in de zaak van zijn vader Adriaan. Mama groeide op in een groot, katholiek gezin. Zij was voor haar tijd erg geëmancipeerd en gaf les aan de huishoudschool in Ravels, maar toen mama na één jaar zwanger bleek te zijn, werd zij meteen ontslagen.

Papa kwam op de idee samen met zijn echtgenote een eigen zaak op te starten. Het werd in eerste instantie een kledingzaak, maar Paula was niet als onderneemster in de wieg gelegd. Uiteindelijk werd na enig overleg besloten in Turnhout een eigen bakkerswinkel te beginnen. Dat werd een succes al moest er veel opgeofferd worden, want een zaak runnen en zes kinderen moeten grootbrengen is geen sinecure.