Louis Neefs

Louis Neefsstraat

In 2007 werd naar aanleiding van zijn zeventigste verjaardag in zijn geboortedorp Gierle de Louis Neefsstraat ingehuldigd. Nu, anno 2019, bijna veertig jaar na zijn overlijden, wordt in Mechelen op de Kamet-site, een nieuwe woonwijk op een voormalig bedrijventerrein aan de Vaart, een straat naar hem genoemd. "Mijn broer is in Mechelen komen wonen toen hij zijn echtgenote Liliane leerde kennen. Hij was in deze gemeente ook politiek actief en graag gezien door de mensen", aldus zijn zus Connie Neefs die het een fantastisch initiatief vindt.