Louis Neefs

Naast de bühne

Geleidelijk aan gaat Louis Neefs zich ook profileren als presentator. Zo is hij in 1970 te zien in Binnen en Buiten waar hij Mike Verdrengh opvolgt. Dat vond Louis uiteindelijk een mislukking omdat hij de dag voordien nog zo laat in de nacht ging zingen en een beetje onvoorbereid aan de live-uitzending begon. De bloopers werden té talrijk en vooral té genant om terug te zien. Voorts zit het Louis, een enorme voorvechter van het Vlaamse lied, erg hoog dat de BRT zo weinig Vlaamse artiesten programmeert en dat mondt uit in hevige discussies.

Louis beperkte zijn talenten niet alleen tot het zingen. Velen zijn het misschien vergeten, maar in de jaren zeventig komt Louis ook aan de kost als pr-man in het Hof van Westerlo, een grote meubelzaak annex dancing waar hij op vraag van de baas ook de twee zonen in het zangvak mag introduceren, maar na een tijdje ziet Louis toch in dat dit hem niet echt ligt en haakt af. Hij gaat dan aan de slag bij een bedrijf dat diverse houtsoorten verwerkt. Hij gaf daarnaast ook les aan het Herman Teirlinck Instituut. Dat instituut ging in 1969 van start met toen als studenten onder andere Luc Bral, Liliane Dorekens, Conny Neefs (zus van Louis) en Luc Appermont. Les wordt er gegeven door een rist bekende Vlamingen: Jo Leemans , Jan Theys, Wannes Van de Velde, Yvonne Les en Will Ferdy .