Kris De Bruyne

Kris is de architect van de eenvoud die zijn stem leent aan een lied dat zegt waar het om gaat!

Patrick Riguelle