Johnny White

Rampspoed

Na een tijd doet Johnny zijn drie nightclubs van de hand. Maar De Cactus geraakt niet vlot van de grond. De nieuwe baas neemt in de loop van de maand april 1987 contact op met Johnny met de vraag of hij geen twee weken live wil komen zingen om de boel weer op gang te krijgen én de oude klanten opnieuw te lokken.

De dertiende april, een zondag, staat Johnny tussen het publiek te zingen wanneer op een bepaald moment een man plots zonder enige aanleiding een wapen op hem richt en hem in de buik schiet. Achteraf blijkt deze man een rijke vierenzeventigjarige diamantair uit het Antwerpse te zijn die in een depressie verkeert. Enkele maanden voordien was zijn drieëntwintigjarige dochter verongelukt.

Deze affaire wordt in de pers op een nogal onfrisse manier uitgebreid geëtaleerd en berokkent Johnny's carrière heel wat schade. Er werd onder andere geblokletterd dat het een afrekening betrof binnen het milieu. Johnny geraakt na die aanslag in een coma en moet nadien maanden revalideren. Een jaar later overlijdt zijn moeder. Dit gebeuren had haar diep getroffen, temeer omdat Johnny op dat moment bij haar inwoonde.