Johan Verminnen

Men kan van mijn liedjes houden of ze miskennen, maar negeren kan de Vlaamse muziekwereld ze nooit meer!

Johan Verminnen over 'Mooie Dagen'