Joe Harris

Joe Harris & The Pink Umbrella's

Joe Harris zingt op het strand samen met zijn Pink Umbrella's tijdens het televisieprogramma Echo.