Jimmy Frey

Rozen voor Sandra

De zeventiende mei 1970 staat hij op vijf met Duw een beetje. Datzelfde jaar levert hij zijn visitekaartje Rozen voor Sandra af. In ons land worden daarvan 130.000 exemplaren verkocht. Jimmy staat tien weken na mekaar op één in de Vlaamse Top Tien. Hij geraakt zelfs tot op één in de BRT Top Dertig. Rozen voor Sandra is de vertaling van Roses to Reno, een liedje van de Amerikaanse zanger Bishop Sykes die het als Bob Bishop in 1968 op het ABC label uitbrengt. Jimmy neemt ook een Franse versie op Une rose pour Sandra. Er volgen eveneens een Duitse versie Rosen für Sandra en een Spaanse Manda rosas a Sandra.

Wanneer ruim een jaar later de optelsom wordt gemaakt, lezen we het getal 1.800.000 verkochte singles. Jimmy bouwt graag mee aan zijn intussen verworven imago van de Vlaamse playboy nummer één. Hij kan de jaren nadien teren op zijn succes. Hij is wel zo slim niet alle geld over de balk te gooien. Sparen doet hij stapsgewijs. In Spanje probeert Jimmy zijn succes te verlengen door in 1971 het nummer Mi dulce geisha uit te brengen. Het jaar nadien kunnen de Spanjaarden genieten van Vida mia.