Jimmy Frey

De eerste stappen in de muziek

Toen Jimmy bijna vijftien was, verhuisde hij met zijn moeder naar Brussel, zijn oudere zus was zich daar al gaan nestelen en moeder had een nieuwe man leren kennen die daar woonde. Die meneer wil dat Jimmy ging studeren, maar dat lukt niet. Hij probeert even de technische school, maar ook dat vlot niet en op zijn vijftiende wordt Jimmy beenhouwersgast. Hij krijgt een leercontract van drie jaar aangeboden, een harde leerschool zo zal blijken! Hij moet immers van ’s ochtends tot ’s avonds werken en voor zingen is er jammer genoeg geen tijd meer.

Tot twee jaar later de neef van z’n baas op bezoek komt, Jimmy hoort zingen en de baas aanspoort Jimmy in te schrijven in enkele crochetwedstrijden. De Franse operette is telkens niet ver uit de buurt! L’amour est un bouquet de violettes van Luis Mariano levert Jimmy meermaals een eerste plaats op.