Jelle Cleymans

Het middelbaar

Intussen was de familie Cleymans verhuisd van Antwerpen naar de buurt van Mechelen en moest Jelle voor zijn middelbare studies willens nillens een andere school kiezen. Gekozen wordt er voor het lyceum in de Caputsteenstraat in Mechelen waar op dat moment cultuur in het schoolprogramma niet voorop staat, voor Jelle een harde noot om te kraken en het is meteen aanpassen geblazen. Hij is gelukkig een goede leerling en kiest voor de richting latijn-moderne talen en zal zes jaar later zijn diploma met veel verve behalen.

Toen Jelle zestien werd, heeft zijn moeder hem eigenhandig richting café geleid zodat hij daar met zijn vrienden eens een pint zou gaan pakken, anders blééf hij thuis zitten. Clara trok naar het Lemmensinstituut waar zij als intern verbleef, dus haar onstuimige jaren heeft zij zeker niet samen met broer Jelle gedeeld.

In het begin viel de tucht hem zwaar, maar achteraf bekeken is hij blij dat hij die leerschool met succes heeft mogen ervaren. Hier leert hij van meet af aan met kritiek omgaan, in de pas lopen en orde op zaken stellen, iets dat voor hem als sloddervos zijnde een hele opgave bleek te zijn. Op het einde van zijn middelbare studies is Jelle compleet in de ban van het vak geschiedenis. Zijn leraar geschiedenis van toen wil hem in die richting duwen, maar het succes ligt bij de overgang van het vijfde naar het zesde al op de loer en Jelle moet voor een totaal andere richting kiezen, die van de showbizz en het amusement.