Jelle Cleymans

Zijn jeugd

Na zijn kleuterjaren trekt Jelle naar de Silo Musica in Antwerpen, een basisschool die vooral de klemtoon op muzikale vorming legt, met daarnaast ook aandacht voor vakken als taal en wiskunde. Hier leert Jelle vanaf het eerste leerjaarstudiejaar notenleer, vanaf het derde leerjaar moet iedereen blokfluit spelen. Ritmiek en leren correct zingen staat ook wekelijks op het programma.

Vanaf het vijfde leerjaar mocht je als je dat wou aanvullend naar de muziekschool met dit voordeel dat de muziekschool naar jou toekwam, in de lokalen van de Silo Musica zelf, na de gewone lesuren. Het leuke hieraan was volgens Jelle dat zij muziekstukken instudeerden waarmee zij nadien uitpakten tijdens schoolconcerten die de kerst- en paasvakantie vooraf gingen en die georganiseerd werden op locaties zoals de handelsbeurs of in een of andere kerk. Vooral het samen musiceren, was leuk en ook dat de oudere leerlingen hun virtuositeit mochten etaleren. In het geval van Jelle was dat op de klarinet.