Jean Walter

40 jaar op de planken

In 1983, als Jean zijn veertigjarige loopbaan viert, krijgt hij van toenmalig cultuurminister Poma het lint van Ridder in de Kroonorde.