Jacques Raymond

Zijn jeugd

Thuis werd er niet veel over studeren gepraat. Wanneer Jacques naar de middelbare school trekt, houdt hij het al na één jaar voor bekeken en gaat bij zijn vader op de scheepswerf in Temse werken. Dat houdt Jacques een tweetal jaren vol om iets later zijn dienstplicht te vervullen. Het is in het leger, tussen zijn kompanen, dat hij ontdekt dat hij goed kan zingen. Wanneer er gefeest wordt, is Jacques van de partij om in het Belgisch leger zijn eerste liedjes aan de man te brengen.

Na zijn legerdienst wil Jacques zanger worden en sluit zich aan bij de big band van Willy Franck in Sint-Niklaas. Hier mag hij het repertoire van Frank Sinatra en Perry Como zingen naast de Nederlandstalige hits van toen en zelfs een Spaanse klassieker als Historia de un amor.