Ingeborg

De evolutie

Op 6 september 2008 start Ingeborg met haar eigen centrum De Evolutie, gelegen langs de Bisschopsdreef 17 in Sint-Kruis, Brugge, waar zij cursussen yoga en zelfontwikkeling organiseert, alsook workshops. De 14de november 2008 lanceert Ingeborg het album "Beyond Religion", opgebouwd rond een project van de Japanse professor Masaru Emoto en gebaseerd op zes wereldgodsdiensten. Voor elk van die wereldgodsdiensten heeft Ingeborg samen met Patrick Hamilton en haar zoon Robin Keyaert muziek gecomponeerd die de essentie in eenheid samenbrengt bij die aspecten die alle godsdiensten overstijgen: vrede, liefde, gelukzaligheid, vertrouwen. Deze muziek werd eerder al getest op haar helende waarde in het laboratorium van dokter Masaru Emoto. We worden uitgenodigd om ons af te stemmen op alle wereldgodsdiensten en dat aspect te vinden wat ons samenbrengt in het hart van elke ziel. We horen liederen als Shalom shalom, Lakshmi Mantra en Ubi caritas. Ingeborg krijgt vocale steun van Diane Senders en het Fioretti Koor onder leiding van Hilde Neutens. Stilaan praat Ingeborg in de pers almaar vaker over het feit dat ze hooggevoelig is. Een hoogsensitief persoon of hsp is een term uit de psychologie die staat voor highly sensitive person oftewel zeer gevoelig persoon. Ingeborg geeft aan dat hoogsensitiviteit vaak verkeerd wordt geïnterpreteerd als een stoornis, terwijl het een normaal verschijnsel is. Ingeborg wil deze personen een luisterend oor bieden én een klankbord voor hen zijn.