Ingeborg

Het Leids Cabaretfestival

Tijdens het laatste trimester van haar opleiding trok Ingeborg samen met Myriam Bronzwaar en pianist Rudi Genbrugge, achter de rug van de directie om, naar het "Leids Cabaretfestival" in Leiden, waar zij met hun voorstelling "Zwiep en Brons" de eerste prijs wegkaapten.