Get Ready!

Iemand als jij

Nadien blijven die hitlijsten geruime tijd uit het zicht. Pas de tweeëntwintigste januari 2011 merken we Get Ready! opnieuw op, deze keer op de vijfde plaats in de Radio 2 Vlaamse Top Tien met het door David Vervoort geschreven Iemand zoals jij.