Get Ready!

De taakverdeling

De taken werden binnen de groep snel verdeeld. Jean-Marie hield zich met de kleding bezig, Jimmy en Glenn met de liedjes en de vocale uitwerking daarvan, Koen nam met enkele medewerkers de fanclub onder handen: het beantwoorden van de brieven enzovoort. Hij was ook diegene op het podium die het publiek het beste kon entertainen. Hij kon ook alles vlot aan elkaar praten.