Get Ready!

40 jaar Liliane Saint-Pierre

Liliane Saint-Pierre, die ooit met hen had samengewerkt en al die tijd in haar hart een aparte plaats voor de groep had bewaard, nodigt hen in de maand september van 2004 uit om naar aanleiding van haar veertigjarige carrière nog eens samen op te treden. Koen, Jimmy en Glenn nemen meteen die uitdaging aan; Jean-Marie Desreux gaat niet op het voorstel in.