Gene Thomas

2BNEXT2U

Als eindejaarscadeau biedt het weekblad Dag Allemaal in de maand december van 2009 exclusief het Engelstalige album 2BNEXT2U aan de lezers aan. Het was niet de bedoeling dit nummer officieel in de markt te zetten, wat uiteindelijk toch gebeurt. Uit dit album wordt met veel bijval de single Heaven is calling getrokken.

Achteraf bekeken zou Gene dit niet meer doen, want de fans van zijn Nederlandstalige repertoire geraken de kluts kwijt en lossen de rol. Gelukkig ziet Gene dit tijdig in en beslist hij voortaan nog uitsluitend in zijn moedertaal te zingen en geen te snel besliste zijsprongen meer te maken.