Ferre Grignard

De Muze is weer open

Hoe blij zou Ferre geweest zijn, mocht hij dit nog hebben kunnen meemaken. Op 23 maart 2017 lezen we in "Gazet van Antwerpen" dat barman Joris Vyt het café heeft overgenomen en de zaak heeft opgefrist zonder wat aan de autenthieke sfeer te veranderen. "De Muze hoort bij Antwerpen. De afgelopen maanden was er een donker gat op de Melkmarkt. Blij dat die periode nu voorbij is", aldus een trouwe en opgetogen klant. Op donderdag 23 maart gingen omstreeks zeven uur de deuren voor het grote publiek weer open.