Ferre Grignard

Stedelijk Instituut voor Sierkunsten

Begin jaren vijftig trok Ferre naar het atheneum te Berchem. Het eerste jaar moest hij al trissen. Zijn broer liet hun ouders weten dat het misschien goed zou zijn, mocht Ferre naar de Academie voor Schone Kunsten trekken, maar dat zag hun vader niet zo zitten. De academie was volgens hem de springplank naar leegloperij enzovoort. Het werd uiteindelijk het Stedelijk Instituut voor Sierkunsten in de Cadixstraat in Antwerpen. Ferre specialiseerde zich in boekillustraties en behaalde zijn diploma met onderscheiding. Hier leerde hij etsen, tekenen, schilderen enzovoort.