Ferre Grignard

Problemen met de belastingen

Bob Leonard, medewerker van Ferres manager, Louis De Vries: "Die tegenslagen waren niet zo abnormaal. Dat lag aan de Ferre zelf. Hij lapte nogal graag alle regels aan zijn laars, zeker die van de muziekbusiness. Dat succes in 1966 is ook zo snel gekomen. Hij genoot er met volle teugen van. Hij ging in een mooi herenhuis wonen, het geboortehuis van Peter Benoit, waar hij musiceerde en schilderde, maar vooral feestte met een pak vrienden die daar bij hem inwoonden. Het kwam voor dat hij met een optreden tien- à vijftienduizend frank verdiende en dat hij een paar dagen later honderd frank kwam lenen om brood te kopen. Hij scheurde ook systematisch alle belastingbrieven stuk, zodat na een tijd alle royalty's automatisch naar de fiscus gingen. Het was één grote knoeiboel!" Hans Kusters is er nog altijd van overtuigd dat die breuk met Philips Ferres carrière definitief de mist in heeft geholpen. Krie bleef al die tijd met haar ex contact houden. Ook zij weet nog goed dat hij in de knoei zat met de belastingen: "Hij had in geen drie jaar nog belastingen betaald. Zowat alles wat hij bezat en verdiende, werd aangeslagen. Dat gebeurde vooral via Sabam, zijn auteursrechten werden via die weg door de belastingen geïnd. Wat trouwens nog steeds zo is. Hij kon alleen maar overleven dankzij de steun van zijn ouders en zijn broer Roger, die wat orde probeerde te brengen in zijn paperassen, voor zover dat tenminste nog lukte." In 1979 werd de inboedel van Ferre Grignard openbaar verkocht.