Eva De Roovere

Ik is perfect

Op 27 september 2016 verschijnt bij uitgeverij Lannoo haar essay "Ik is perfect". In de persmap lezen we: "Perfectie is niet van deze wereld. Maar wie bepaalt dat? Wie beslist wat perfect is en wat niet? En waarom is die ene persoon perfect en die andere niet? Is perfectie goed of slecht? Of geen van beide? Perfectionisme, wordt dat bij de positieve eigenschappen gerekend? Moet ik blij zijn als iemand mij een perfectionist noemt? En als perfectie niet van deze wereld is, van welke wereld is ze dan wel?" Op deze en meerdere vragen probeert Eva De Roovere een antwoord te vinden in tien persoonlijke brieven die ze schrijft naar vrienden, collega's en idolen...