Eva De Roovere

Oblomow

Haar voorliefde voor folk en vooral wereldmuziek kan Eva nog meer botvieren wanneer zij in 2001 aanbelandt bij de Belgische groep Oblomow. Folk en wereldmuziek is namelijk hun dada. "Ik was Kadril niet beu, maar ik wou geen jaren na elkaar datzelfde genre blijven zingen. Ik wou mezelf niet profileren als een folkzangeres. Dat klinkt misschien cru, want ik heb dat heel erg graag gedaan. Maar ik wou andere horizonten verkennen. En toen kwam Gerry De Mol langs met zijn project Oblomow. En het klikte." De leden van de groep komen uit Vlaanderen, Turkije, Irak en Marokko, onder anderen: Berlinde Deman, Metin Toplar, Azzedine Jazouli, Laila Amezian en Gerry De Mol. "Het was Gerry die me belde. Hij had mijn telefoonnummer gekregen van iemand van Kadril. Hij vroeg me meteen op de vrouw af of ik niet wilde meedoen aan het project 'Sporen', aldus Eva. "Sporen" was een totaalproject waarin tekst, beeld en muziek samenvloeiden, zonder dat ze elkaar hoefden te illustreren. Het concert bracht de muziek van de eigen volkeren van Vlaanderen. De sporen die ze achterlaten, die wij hen meegeven, die ze dragen, die we volgen. De sporen uit Spaanse, Joodse, Engelse, Amerikaanse, Vlaamse, Nederlandse, Franse, Marokkaanse, Portugese, Braziliaanse, Turkse, Iraakse en eigen stadsculturen. De eigen composities zijn van Osama Abdulrasol, Mattias Laga en Gerry De Mol. Het concert was een suite van instrumentale en gezongen liederen. Enkele verhalen lopen door elkaar. Maar steeds in de achtergrond van migratie: weglopen, terugkomen, overleven, dromen, heimwee, verwachtingen, ontgoochelingen en feesten; en daar de sporen van meedragen, van rijker worden van mooie dingen, maar ook van lange tochten, gevangenzitten in het steeds weer weggaan en onderweg zijn. Van schoonheid creëren. Van iemand missen en iemand meenemen en iemand achterlaten. De verhalen werden afwisselend door de muzikanten en zangers verteld en afwisselend met projectie van teksten (Richard Minne, Nazim Hikmet, …) en vooral de foto's die Patrick De Spiegelaere in Latijns-Amerika en Afrika nam. De foto's hebben hun eigen verhaal. Soms neemt de projectie van foto's en tekst de dynamiek over tijdens stillere instrumentale nummers. Het Sporen-project van Oblomow liep in november-december 2001 en januari 2002 live in samenwerking met Vredeseilanden. De negentwintigste november 2001 had de première plaats in CC Ter Rivieren in Deurne, daarna waren er optredens in Vooruit Gent, de Minnepoort in Leuven, De Doos in Hasselt, de Stadsschouwburg in Kortrijk en de Warande in Turnhout. Er is ook het album "Sporen". Het jaar nadien scoort Oblomow veel lof in de pers door hun optreden op het Dranouter Festival.