Eva De Roovere

Te Gek!?

Begin 2016 maakte Eva in haar agenda tijd vrij om zich in te zetten voor het project "Te Gek!?", een initiatief van het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Annendael uit Diest, dat al jaren tracht psychiatrische problemen in Vlaanderen bespreekbaar te maken. Eva zet hiervoor een voorstelling op het getouw samen met Dirk De Wachter, psychiater-psychotherapeut, en met gitarist Steven Janssens van The Whodads. Thema van hun voorstelling is "Liefde: een onmogelijk verlangen?". Dat is ook de titel van het dan net verschenen nieuwe boek van Dirk De Wachter. De show gaat over de liefde, maar wel veel breder dan het boek van Dirk. Hij heeft het ook over wat hij meemaakt in zijn praktijk en het verdriet van mensen. Samen met Steven brengt Eva liedjes uit haar eigen repertoire, maar ook liedjes uit het wereldse oeuvre die met het thema te maken hebben. Zij leggen hun liedjes naast het verhaal van Dirk. Zo komen die twee aparte delen toch tot een geheel samen.