Eddy Wally

The Voice of Europe

De elfde december van 2007 stelt Eddy in het stadhuis van Gent het boek Eddy Wally. The Voice of Europe voor. Een boek met daarin 500 nooit eerder gepubliceerde foto's van de hand van fotograaf Patrick Dekeyser en foto's uit Eddy's persoonlijk archief. Daarnaast bevat het boek ook een schets van de carrière van Eddy door de auteurs Kathleen Haentjens en Ivan Saerens.