De Strangers

Veilig verkeer

De Strangers verlenen in 1991 hun medewerking aan de VRT-actie "Veilig Verkeer", gepresenteerd door Flor Koninckx. Thema van dat jaar is "Wel jong, niet gek". Zij nemen voor deze gelegenheid het liedje Zie d'is wa da'k kan op, gebaseerd op de hit Zeil je voor het eerst van Bart Kaëll. Onderwerp van hun liedje zijn de weekendongevallen waarbij jongeren betrokken zijn.