Clouseau

Tjen Berghmans

Op 5 oktober 1990 heeft de première van hun eerste theatershow plaats, maar Bob, Koen en Kris hebben dan al door dat Tjen door zijn houding en inzet niet meer bij de groep past. Hij kon niet op een normale manier omgaan met de belangstelling in de media en met de fans. Hij wordt de laan uit gestuurd.