Christoff

Bezige bij

Hij is nog maar zes als hij wordt ingeschreven aan de gemeentelijke academie. Dictie gaat hij volgen en aansluitend voordracht en toneel. Mama houdt een oogje in het zeil en spoort hem aan waar het enigszins nodig was. Intussen loopt hij lagere school in Denderleeuw. Hij start daar ook met zijn middelbare studies, de studierichting economie-moderne talen.