Bobby Prins

70

Op 19 juli 2017 wordt Bobby Prins 70. 's Namiddags organiseert hij in het gezelschap van vele collega's in het Casino van Blankenberge zijn grote verjaardagsshow. Die dag verschijnt ook zijn autobiografie waarin Bobby voor de eerste keer in alle oprechtheid zijn verhaal vertelt: onder meer over zijn grote passie voor de muziek, over hoe zijn tomeloze inzet hem naar de pillen deed grijpen en hoe hij regelmatig strijd leverde met zijn verslaving. Maar hij kwam telkens terug, vooral dankzij de steun van zijn trouwe fans. Waar Bobby's geheugen hem in de steek laat, worden de herinneringen in het boek aangevuld door enkele bevoorrechte getuigen én met het oprechte en bijwijlen ontroerende relaas van zijn vier kinderen.